Durf te dromen, deel je wensen...

Cadeaulijst versturen, kosteloos & vrije keus

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden – die van tijd tot tijd zullen worden aangepast – hebben betrekking op alle diensten, die direct of indirect via onze distributeurs, online en per e-mail beschikbaar worden gesteld. Door naar onze website te gaan, de pagina’s te bekijken, en/of gebruik te maken van de mogelijkheid een uitnodiging, cadeaulijst of bedankje te maken, al of niet gebruikmakend van het adresboek, erkent u en stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden (inclusief de privacyverklaring) heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

Deze pagina’s, de inhoud en infrastructuur ervan, en de online aangeboden diensten en producten (de ‘service’) zijn eigendom van, worden beheerd en u aangeboden door 'City Stuff Holding B.V., waar Make Your Wish List onderdeel van uitmaakt. Make Your Wishlist (‘makeyourwishlist.com','makeyourwishlist.co.uk', ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’) worden alleen aangeboden voor persoonlijke of zakelijke gebruik op onderstaande voorwaarden:


Inleiding

'Make Your Wish List' streeft er naar producten en diensten van hoogwaardige en duurzame kwaliteit aan te bieden, met respect voor milieu (paperless). Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij streven volledige transparantie na over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten (zowel Consumenten als Zakelijke Klanten) en bezoekers van onze website (hierna ook: “je”, “u”  “jou” of "gebruikers"). In dit Privacy Reglement wordt dit nader toegelicht, waarbij voorop staat dat 'Make Your Wish List' de wettelijke privacyregels, zoals de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ en de ‘Telecommunicatiewet’ zal naleven.

Naam en contactgegevens

Make Your Wish List
Gerard Doustraat 146
1073 VX Amsterdam
Nederland

Make Your Wish List

'Make Your Wish List' biedt de mogelijkheid om online gepersonaliseerde producten (zoals uitnodigingen en cadeaulijstjes) te maken met een persoonlijke boodschap, en deze online te tonen. Adressering vindt plaats door invulling van het adresboek op de site. Het versturen van cadeaulijstjes is gratis, voor het maken van uitnodigingen en kaarten worden kosten in rekening gebracht. Organiseer je een evenement kun je foto's plaatsen in je fotoalbum op de site en jouw gasten een bedankje sturen met een link naar het album. Daarnaast is er een webwinkel waar bedank cadeautjes (favors) worden aangeboden voor diverse gelegenheden zoas huwelijken en babyshowers.

Het is niet toegestaan afbeeldingen te kopiëren of te tonen op andere websites zonder onze toestemming. Het is ook niet toegestaan afbeeldingen (kaarten en achtergronden) te verspreiden. Geschreven uitnodigingen kunnen worden verstuurd met een link naar 'Make Your Wish List', alwaar je gepersonaliseerde en ontworpen uitnodiging kan worden gelezen. 

Geen van de door gebruikers opgemaakte pagina's zullen zichtbaar zijn voor robots en zoekmachines.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij, zowel direct als indirect, (al dan niet door de gebruiker ter beschikking gestelde) persoonsgegevens verzamelen en vastleggen. Wij vragen echter alleen het hoogst noodzakelijke, zoals het e-mailadres van de afzender en zijn genodigden, het IP-adres van de gebruikers en/of foto’s welke door onze klanten worden ge-upload en/of gebruikt. Wij zullen in ieder geval niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om diensten uit te kunnen voeren en/of voor de hier beschreven doeleinden. Wij verkopen geen persoonsgegevens of emailadressen door. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Voor de afhandeling van het betalingsverkeer werken wij samen met een payment service provider MultiSafepay en Mollie. Zij gaan over de gegevens verwerking van het betalingsverkeer.

De verwerking van persoonsgegevens door 'Make Your Wish List' heeft tot doel:

  • samen te kunnen werken met affiliaties,
  • de optimalisatie van de klantenservice,
  • marketingdoeleinden, zoals het op de hoogte houden van gebruikers van originele nieuwe gadgets en/of activiteiten.


Ter optimalisatie van de websites en diensten van Make Your Wish List worden verder statistische gegevens verzameld en gebruikt.

Wij gebruiken de door ons verkregen persoonsgegevens uitsluitend met toestemming voor marketingdoeleinden. Indien je geen prijs op stelt op (direct) marketing, kan je dit kosteloos en gemakkelijk aangeven door middel van de link ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de mailing die je van ons ontvangt.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de gebruiker bij het surfen door inlognamen, wachtwoorden en (taal-)voorkeuren te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die gebruiker. Cookies bevatten geen persoonsgegevens van de gebruiker. Ze onthouden enkel de voorkeuren en interesses op basis van het surfgedrag van de gebruiker.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

   1. om het gebruik van onze website te kunnen analyseren
   2. om de gebruikers beter van dienst te kunnen zijn
   3. voor het verzenden van de nieuwsbrief indien gewenst
   4. voor marketing doeleinden
   5. om met affiliatie programma's te kunnen werken

Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen steeds opnieuw worden ingetypt. Het vorenstaande is alleen van toepassing op de eigen cookies van 'Make Your Wish List'. Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden, met uitzondering van: 

  • aan  financiële instellingen en winkels betrokken bij de financiële afhandeling van de betalingen;
  • aan door ons ingeschakelde derden in het kader van de marketing, productie en uitvoering van de
 producten en diensten van Make Your Wish List;
  • aan opsporingsinstanties en autoriteiten indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
  • aan derden indien hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van jou/de betrokkene;
  • aan derden indien dit noodzakelijk is om de rechten van jou/de betrokkene of onze rechten te
 beschermen.


Beveiliging

Make Your Wish List zal organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. De beveiliging van de betaalschermen en het afrekenen van Make Your Wish List producten wordt voortdurend geoptimaliseerd. De beveiliging werkt via de zogenoemde Secure Socket Layer (SSL) technologie. Het verstrekken van onjuiste (betaal-)informatie is strafbaar. Misbruik van de Make Your Wish List website en betaalmethoden wordt gemeld aan de betreffende autoriteiten, alsmede, indien relevant, aan het Bureau Krediet Registratie te Tiel.

Wijziging of verwijdering van gegevens:

Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van je persoonsgegevens kan je een schriftelijk verzoek richten naar bovenvermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. In het kader van een inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. De termijn van vier weken vangt aan op het moment van ontvangst van de betaling van voornoemd bedrag. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van je persoonsgegevens door Make Your Wish List B.V.  kan je contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.

Wijzigingen van het Privacy Reglement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy Reglement aan te passen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient daarom aanbeveling om dit Privacy Reglement regelmatig te raadplegen zodat je hoogte bent van deze wijzigingen.

Op alle uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten, verplichtingen en geschillen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

                                                                                                                                                                 Home^